Termoizolacije

Termoizolacija predstavlja neizostavni elemenat gradnje svakog objekta i o njoj se mora razmišljati već pri projektiranju. Dobra termoizolacija osigurava ugodnu temperaturu u unutrašnjosti objekta i zimi i ljeti, omogućuje da objekt diše, tj. da para koja se stvara unutra nesmetano prolazi kroz fasadnu konstrukciju, sprječava stvaranje vlage, kondenzacije i pljesni, mehanički štiti zgradu i produžuje vijek njenog trajanja, osigurava energetsku efikasnost objekta, utječe na stvaranje zdrave mikroklime za ugodan boravak, te direktno utječe na vrijednost nekretnine u koju je ugrađena.

Dolazi u nekoliko varijanti a najčešće su:

STIROPOR

1. EPS 70:

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm.

Koeficijent toplinske provodljivosti λd: 0,039 W/mK.

Svojstva:

Odličan toplinski izolator, mala težina, teško zapaljiv (veći zahtjev od “samogasiv”), Eurorazred E, dobra mehanička svojstva, jednostavno ugrađivanje, ne utječe na čovjekovo zdravlje i okoliš, nije otporan na organska otapala.

Primjena:

Kod unutrašnjih zidova, vanjskih zidova sa obzidnom opekom, kosih krovova i mansarda, masivni kosi krovovi, stropovi, podovi sa manjim opterećenjem kao npr. ispod slabo prohodnog estriha nekorištenih tavana te u građevnim višeslojnim elementima gdje se ne očekuje veće opterećenje od 70 kPa.

2. EPS 100:

Dimenzija ploče: 1000 x 500 mm.

Koeficijent toplinske provodljivosti λd: 0,036 W/mK.

Svojstva:

Mala težina, dobra toplinska izolacija, jednostavno ugrađivanje, teško zapaljiv (veći zahtjev od “samogasiv”), Eurorazred E, ne utječe na čovjekovo zdravlje i okoliš, nije otporan na organska otapala.

Primjena:

Kao toplinska izolacija u ravnim krovovima i podovima sa srednjim opterećenjem do 100 kPa (0.1 N/mm2) kao što su obiteljske kuće, urbane vile, uredi i dr. te u kosim krovovima.

3. XPS termoizolacijske ploče

XPS (ekstrudirani polistiren) je toplinsko izolacijski materijal čija primjena garantira značajnu uštedu energije.

XPS ploče se proizvode sa 300, 500 i 700 kPa tlačne čvrstoće kod 10% naprezanja.

Namijenjene su za termoizolaciju mjesta s većim mehaničkim opterećenjem, fasada za izolaciju podzemnih prostora sa zahtjevom male vodoupojnosti.

Praktički ne upija vodu, a ujedno podnosi visoka tlačna opterećenja.

Zatvorena struktura ćelija materijala omogućuju visoku toplinsku izolaciju i otpor prema upijanju vode.

Uobičajena dimenzija ploča je 1250 x 600 mm, požarna klasifikacija: Eurorazred E.

ROCKWOOL

ROCKWOOL Grupa je vodeća u svijetu za rješenja na bazi kamene vune. Kamena vuna je svestran materijal koji se temelji na jednom od prirodnih resursa – vulkanskoj stijeni.

ROCKWOOL rješenja na bazi kamene vune uključuju:

  • – izolaciju za zgrade,
  • – sustave za zvučnu izolaciju stropova,
  • – vanjske fasadne sustave i obloge,

ROCKWOOL izolacijski proizvodi temelje se na inovativnom tehnološkom procesu što ih danas čini vodećim proizvođačem izolacije od kamene vune.

Scroll to Top