"Kvaliteta je kad se naši kupci vrate, a proizvod ne!"

Simensov moto za kvalitetu